Aanvullende begroting 2011 Aruba aangenomenWOENSDAG, 28 DECEMBER 2011

ORANJESTAD — De Staten hebben dinsdag met een AVP-meerderheid van twaalf stemmen de aanvullende (suppletoire) begroting voor 2011 aangenomen. De MEP-fractie was op fractielid Maikel Kelly na afwezig, nadat ze vond dat de regering meer dan de helft van haar vragen niet had beantwoord tijdens het twee dagen durende debat.

De aanvulling op de begroting van dit jaar was vooral bedoeld om 5,2 miljoen florin extra te kunnen uitgeven voor het opknappen van de St.Anna school in Noord die in augustus door het noodweer werd vernield. Juan David Yrausquin (AVP) deed gisteren dan ook nog een extra verzoek aan premier Mike Eman (AVP) om dat extra geld direct te gebruiken zodat de kinderen in het nieuwe schooljaar weer in hun school terecht kunnen.

Volgens de grootste oppositiepartij MEP was de aanvullende begroting echter niet zozeer bedoeld om extra geld voor de school te krijgen, maar om te ‘verhullen’ dat er meer geld nodig is voor personeel, huur en deskundigheidsadvies. Dat concludeert de fractie op basis van de vele wijzigingen op de posten van de ministeriële begrotingen. Het irriteerde de leden ook dat de regering niet wil zeggen welke bedrijven er werden ingehuurd voor het leveren van expertise. De minister van Infrastructuur, Milieu en Integratie, Benny Sevinger (AVP), benadrukte gisteren echter nogmaals dat hij daar de relevantie niet van in ziet. Hij zei bovendien dat dit kabinet alle bedrijven aan bod laat komen door openbare aanbestedingen te houden, in tegenstelling tot de MEP-kabinetten die alle opdrachten aan een advocatenkantoor gunde. Voor namen van bedrijven kan de fractie volgens hem dan ook gewoon in de Gouden Gids gaan kijken, want ‘al die bedrijven worden ingehuurd’, aldus Sevinger. Xiomara Ruiz-Maduro vindt het echter niet kunnen dat de regering het argument van privacybescherming noemt om de namen niet vrij te geven, terwijl het gaat om publiekelijk geld en het volk het recht heeft om te weten waar dat aan uitgegeven wordt.

Discussie over autonomie
Het debat laaide gisteren hoog op toen premier Eman vragen beantwoordde over het samenwerkingsprotocol en het bezoek aan Nederland eerder deze maand voor de Koninkrijkconferentie. De klachten bij Parlatino en bij de Verenigde Naties over rekolonisatie, alsook het bezoek van oppositieleden Andin Bikker (PDR) en Ady Thijsen (MEP) om bij het Nederlandse parlement gehoor te vinden voor hun klachten, ziet Eman als handelen vanuit het motief om Aruba onafhankelijk te maken. Bikker wees dat gisteren echter af: “Hoe vaak moet ik nog duidelijk maken dat ik niet naar Parlatino ben geweest en ik ook niet voor onafhankelijkheid ben.” Hij zei dat Eman eens duidelijk moet maken dat de regering erg sterk bezig is om hun UPG-wens te vervullen ondanks haar belofte om daarover eerst een volksreferendum te houden. Ook Thijsen benadrukte dat MEP niet voor onafhankelijkheid is en hij vroeg zich af waarom Eman nu wel het debat hierover wil aangaan, maar dat afwees voor het bezoek naar Nederland. Thijsens partijgenoot, MEP-leider Evelyn Wever-Croes, omschreef dat later ook als een ‘laffe’ houding van de premier om nu pas in te gaan op het samenwerkingprotocol en pleitte weer voor een aparte vergadering hierover.

Voor Eman is het in ieder geval duidelijk dat er nog steeds politieke stromingen zijn die, hoewel ze dat niet openlijk zeggen, onafhankelijkheid willen. “Wij willen dat het volk begrijpt dat er met die beschuldigingen stromingen zijn die een bom onder het Koninkrijk willen leggen.”