Aanvraag bijstand Aruba vereenvoudigdWOENSDAG, 22 AUGUSTUS 2012

ORANJESTAD — De beslissing of een aanvraag van een bijstanduitkering wordt goedgekeurd, ligt niet langer meer bij één persoon bij het ministerie van Sociale Zaken. Een commissie van drie tot vier personen buigt zich voortaan over de aanvragen.

Dat maakt de minister van Sociale Zaken, Michelle Winklaar (AVP), bekend. Met deze wijziging in de aanvraagprocedure moet de drempel lager worden om een bijstanduitkering aan te vragen, zegt Winklaar. Volgens haar zijn de cijfers van het aantal mensen met een bijstanduitkering opvallend laag en dat ligt mogelijk aan de wijze waarop voorheen een aanvraag moest worden ingediend en waarop bezwaar moest worden gemaakt.

Wie nú een bijstanduitkering aanvraagt, dient de aanvraag in bij een interne commissie. Deze commissie neemt de verzoeken in behandeling en beoordeelt de aanvraag. In de commissie zitten drie tot vier personen die bovendien niet alleen werkzaam zijn binnen de sectie Bijstand, maar die ook andere taken hebben binnen het ministerie van Sociale Zaken.

Bezwaar

Voorheen nam één persoon bij het ministerie van Sociale Zaken de aanvraag voor een bijstanduitkering in behandeling en deze persoon nam ook de beslissing of de aanvrager wel of geen bijstand kon krijgen. Als het verzoek werd afgewezen en de aanvrager was het er niet mee eens, dan moest deze een LAR-procedure (Landsverordening Administratieve Rechtspraak) starten om bezwaar te kunnen maken. Dat was de enige manier om te proberen opnieuw bijstand te krijgen. Maar volgens Winklaar is dit wellicht een stap die mensen niet snel zullen zetten als hun aanvraag is afgewezen. Omdat de regering mensen wil helpen die bijstand nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, heeft de minister besloten om de procedure te vereenvoudigen.

Volgens de minister van Sociale Zaken zal de nieuwe procedure via de commissie ook beter inzichtelijk kunnen maken hoeveel mensen precies een beroep op bijstand moeten doen. Ze verwacht dat het aantal bijstandaanvragen zal stijgen.