Aantal hulpzoekenden met psychische klachten zorgwekkend laag

21/01/2017

PARAMARIBO - Het aantal personen met psychische klachten dat hulp of begeleiding zoekt, is zorgwekkend laag. Dit concludeert het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) na onderzoek in Paramaribo. In juli en augustus 2016 verzamelde een onderzoeksteam in alle twaalf ressorten informatie over het voorkomen van angst, depressie en middelengebruik.

De ondervraagde personen waren zestien tot vierenzestig jaar. Er zijn zo'n 1840 personen onderzocht, van wie 58 procent vrouw is. Ruim zeventien procent van de mensen had psychische hulp of begeleiding moeten zoeken, maar slechts drie procent maakte deze stap. In 2015 deed het PCS al een proef in Nickerie. De resultaten verschillen niet veel met die van Paramaribo. Het project is in samenwerking met Arkin Amsterdam uitgevoerd, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid. Hiervoor was tweehonderdduizend euro beschikbaar, waarvan dertigduizend door het PCS zelf werd bijgedragen.

Het produceren van cijfers is volgens de leider van het onderzoeksteam, Rudi Dwarkasing, geen kunst. Het gaat erom dat de informatie daadwerkelijk wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Hij concludeert daarom dat het PCS op basis van de onderzoeksresultaten een bewustwordingscampagne moet starten. Een ander belangrijk punt is vroege signalering van de doelgroep in de eerstelijnszorg, zodat er op tijd hulp kan worden geboden.

PCS-directeur Dayasankar Mathoera, moedigt het onderzoeksteam aan om in de toekomst nog meer van zulke studies te doen. Dergelijke onderzoeken zijn belangrijk om beleid te maken. Mathoera zegt dat het PCS mede op basis van de onderzoeksresultaten in Nickerie een unit geestelijke gezondheidszorg op zet voor op maat gesneden zorg. Deze afdeling moet eind maart in gebruik worden genomen.

Bron: de Ware Tijd, Suriname