Aandeelhouder Giro-bank failliet

6 maart 2017

Willemstad - Grootaandeelhouder Giro Holdings nv van Girobank is in staat van faillissement gesteld. Giro Holdings was de lokale vennootschap van IIG (International Investment Group) in New York. Afgelopen weekend liet de bank, waarvoor al sinds eind 2013 de noodregeling van toepassing is en waarmee de facto toezichthouder de Centrale Bank het beheer voert, met klem weten dat het faillissement van deze aandeelhouder géén gevolgen heeft voor personeel en ook niet voor klanten/rekeninghouders.

Bij de Kamer van Koophandel op Curaçao staat de in Guatemala geboren Amerikaan David Hu ingeschreven als statutair directeur van Giro Holdings. Van Hu is tevens bekend dat hij in de leiding zit van IIG Bank in Malta (de naam van deze bank in Malta dook eerder op nadat 2,8 miljoen euro in contant geld van Girobank op weg naar Malta op luchthaven Schiphol werd onderschept, waarna justitie in Nederland een onderzoek startte). Hu maakt evenals Martin Silver deel uit van de top van IIG, die enkele jaren terug meerderheidsaandeelhouder werd van Girobank, op dat moment geleid door Eric Garcia, totdat de Centrale Bank ingreep en de noodregeling toepaste.

Garcia geldt overigens sinds vorig jaar als verdachte, volgens het Openbaar Ministerie in verband met verduisteringen van miljoenen bij de afwikkeling van het faillissement van Banco Maracaibo waar hij als een van de curatoren bij betrokken was. Silver wordt genoemd in het faillissementsvonnis van Giro Holdings van 2 maart jongstleden. Silver tekende als toenmali- ge directeur van Giro Holdings een zogenoemde ‘promissory note’ met Fundación Privada Giro Mandate, welke stichting particulier fonds het faillissement verzocht.

Opvallend is dat Giro Mandate en Giro Holdings op vrijwel hetzelfde adres zijn gevestigd: Pos Cabai Office Park (dat werd opgezet door Garcia en voor zover bekend lange tijd zijn eigendom was). De holding zit in unit 5, terwijl de stichting iets verderop is ondergebracht in unit 21. Giro Mandate, bijgestaan door advocaat Eric de Vries, stelt een vordering te hebben van 3 miljoen dollar (te vermeerderen met 4,5 procent rente per jaar) en dit blijkt onder meer uit de promissory note van november 2013.

Giro Mandate zegt de som geld te hebben uitgeleend en in opdracht van Giro Holdings, verdeeld over twee verschillende bankrekeningen, te hebben overgemaakt naar derden. Terugbetaling is echter uitgebleven. Giro Holdings, vertegenwoordigd door advocaat Jacob Cornegoor, heeft het bestaan van de promissory note niet weersproken, maar betwist het geld te hebben geleend en ook het ooit te hebben ontvangen. Volgens Giro Holdings ‘is de promissory note door Silver destijds in goed vertrouwen op verzoek van de heer Eric Garcia ondertekend, terwijl van een lening geen sprake was’.

Uit het faillissementsvonnis blijkt dat de promissory note ‘een rechtsgeldige schuldbekentenis betreft’. Met een steunvordering van de Landsontvanger (fiscus) is naar het oordeel van het gerecht voldoende gebleken dat Giro Holdings in een toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. Als curator is aangesteld de advocaat Valerie Maria, terwijl rechter Sijsma is benoemd tot rechter-commissaris in dit faillissement. Naast IIG heeft ook het APC een belang van circa 30 procent in Girobank en houdt ook de Curaçaose overheid nog een klein aandeel in de voormalige overheids-nv.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao