Aandacht voor ‘grond-tot-mond’ ontwikkeling cassavesector

24/05/2017

PARAMARIBO - Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal zich intensiever bezighouden met de verdere ontwikkeling van de cassave-industrie. Er zal daarbij aandacht besteed worden aan de hele ketenontwikkeling of ‘grond-tot-mond’-benadering.

Suriname behoort samen met Dominica en Trinidad en Tobago tot drie landen in de regio die middelen hebben gekregen voor het evalueren en verbeteren van de productie van cassave. De Caribische tak van de wereldvoedselorganisatie FAO en de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) hebben daartoe een overeenkomst getekend voor het driejarige project dat 1.2 miljoen USD kost. Het project is erop gericht om nieuwe variëteiten van cassave te ontwikkelen in de regio.

Het ministerie heeft in samenwerking met de FAO en de CDB twee projectvoorstellen voorbereid om de industrie voor wortel- en knolgewassen waaronder cassave verder te ontwikkelen. Dat wil het doen door agrarisch en markt onderzoek en farmer-field school trainingen en begeleiding. De projecten zijn gericht op capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van nieuwe technologieën om de opbrengst te verhogen. In verband hiermee is er dinsdag een tweedaagse workshop begonnen waarop nader zal worden ingegaan op het thema.

LVV-minister Soeresh Algoe zegt dat de cassavefabriek in Para weer een rol van betekenis zal krijgen met de plannen die er nu liggen. De plannen voor het opzetten van een tweede fabriek met financiering van de Europese Unie en de Clayuca Foundation worden nog uitgewerkt.

Bron: de Ware Tijd, Suriname