Aanbesteding renovatie belastingkantoor te Aruba van start21 SEPTEMBER 2012, ORANJESTAD — Directeur Jossy Figaroa van Dienst Openbare Werken (DOW) hoopt dat de advertentie waarmee de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van het oude belastingkantoor van start gaat, maandag in de kranten verschijnt. “De renovatie had allang moeten beginnen”, zegt Figaroa echter ook vanochtend tegen Amigoe.De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksbetrekkingen, Liesbeth Spies (CDA), ondertekent het akkoord over de besteding van FDA-geld aan renovatie.

Premier Mike Eman (AVP) sprak woensdagavond in Nederland met Liesbeth Spies (CDA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het besteden van een deel van Fondo Desaroyo Aruba (FDA) aan de renovatie van het oude belastingkantoor aan de Paardenbaaistraat. Hij vertelde de in Nederland aanwezige pers gisteren dat Nederland haar goedkeuring had gegeven voor de besteding aan de renovatie. Maar volgens de DOW-directeur was er al geld beschikbaar vanuit het fonds voor de renovatie. “Dan is het daarmee geformaliseerd, maar het was al vastgelegd”, aldus Figaroa.


Vertraging


Amigoe publiceerde in mei van dit jaar dat de openbare aanbesteding voor de renovatie van het voormalig belastingkantoor naar verwachting in juni zou plaatsvinden. Het gebouw zou eigenlijk al vorig jaar maart gerenoveerd worden, maar door bezuinigingen werd die streefdatum niet gehaald. Figaroa stelt dat er vertraging ontstond doordat de technisch adviseur van het bestuur van FDA meer onderzoek wilde omdat het voorstel - waaronder het bestek - degelijker moest. Hierdoor zijn er hogere kosten. De kosten voor de renovatie werden vorig jaar nog geschat op 8 miljoen. “Maar de kosten worden nu op 11 miljoen florin geschat”, aldus Figaroa.


Plannin
g

Als de advertentie voor de aanbesteding volgende week wordt geplaatst, kan de ‘gunning’ volgens Figaroa binnen vier weken plaatsvinden. En in november kunnen dan de werkzaamheden beginnen. “De aannemers zullen hier niet om staan te springen vanwege de bouwvakvakantie, maar de renovatie moet echt voor het einde van het jaar beginnen”. Over de duur van het project kan hij nog niet veel zeggen, maar hij hoopt dat het binnen een jaar is afgerond. Als de renovatie klaar is, is het de bedoeling dat de Dimas en Directie Arbeid naar het oude belastingkantoor verhuizen.