50 jaar achterstallige jaarrekeningen ingehaald op ArubaVRIJDAG, 31 AUGUSTUS 2012

ORANJESTAD — Het parlement heeft vandaag voor het eerst jaarrekeningen gekregen van de regering. Het gaat om een achterstand van ruim 50 jaar die hiermee is weggewerkt, zo blijkt uit de zitting vanmorgen in de Staten. Met die gegevens kan het parlement eindelijk controleren of de regering werkelijk haar beleid uitvoert en het beloofde geld hiervoor uitgeeft. Het is een eerste stap naar verbetering. Want uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat - na 25 jaar Status Aparte - zaken structureel niet goed gaan.

Bij de jaarrekeningen zit ook het rapport van de Arubaanse Rekenkamer die volgens de wet deze gegevens dus moet beoordelen. Amigoe kreeg vanmorgen ook een exemplaar van dit rapport. Het gaat over de jaarrekening van 2011 (nog een wapenfeit; voor het eerst dat een jaarrekening ook op tijd bij het parlement ligt.),maar biedt ook een terugblik op 25 jaar onderzoek naar de jaarrekening en de plannen voor verbetering van het financieel beheer van de overheid. Er is dus positief nieuws, omdat regering, parlement en de Rekenkamer dus de handen ineen geslagen hebben om dat beheer op een hoger niveau te trekken. Want zo stelde Financiën-minister Mike De Meza (AVP) vanmorgen ook: Aruba heeft nooit een complete begrotingscyclus doorlopen. Dus van het opstellen en daarna indienen van een begroting bij het parlement (ook uiterlijk 1 september), wat wel gebeurde en vervolgens dus een jaarrekening. Kritiek daarop kreeg ons land ook uit het buitenland, van IMF, de EU en heeft ook gevolgen voor investeringen en het in aanmerking komen van internationale fondsen, zegt De Meza.

Los van die kritiek; het staat ook in de grondwet. Begrotingen (plannen) opstellen deden de afgelopen regeringen nog wel, al worden deze zelden op tijd bij de Staten ingediend. Jaarrekeningen daar kwam het dus niet van. Om daarvoor te zorgen, is niet alleen een taak van de regering, vindt de Rekenkamer, maar ook van het parlement dat de regering hierop moet aanspreken en ter verantwoording roepen. Voor een verdere verbetering van het financiële beheer kunnen ze op Rekenkamer, waar twee jaar geleden nieuw leven in werd geblazen, rekenen, belooft voorzitter Gaby Werleman vanmorgen. “Ik verzeker dat ARA als waarborginstituut voor goed bestuur dit zal begeleiden en het proces zal volgen. Alleen samen komt er verbetering.”

Uitholling

En dat is nog een lange weg, zo constateert de Algemene Rekenkamer Aruba (ARA). Want er zijn structurele tekortkomingen die ook op een gestructureerde wijze opgelost moeten worden. Ze beveelt het kabinet dan ook aan om prioriteit te geven aan die oplossingen en noemt daarbij de minister van Financiën als motor in dat verbeterproces. Zo is er snel een oplossing nodig voor de overschrijdingen van de budgetten door de regering waar het parlement geen toestemming voor heeft gegeven. Dat gebeurde in eerdere dienstjaren, maar ook vorig jaar nog. Omdat de regering dus teveel geld uitgeeft zonder dat de Staten daarover vooraf hebben beslist (dat beslissen heet budgetrecht), betekent dat een ‘uitholling’ van het budgetrecht van het parlement, vindt de Rekenkamer. En daarover maakt ze zich zorgen.

Andere zaken die aangepakt moeten worden en waarover de Rekenkamer al jaren over rapporteert, zijn verouderde, onduidelijke en zelfs ontbrekende wetten en regels. Financiële processen zijn daarnaast onvoldoende vastgelegd, niet actueel of worden niet nageleefd. “Dit vormt een obstakel voor het goed functioneren van de overheid. Ook bestaat er hierdoor een grotere kans op zwaarwegende risico’s als fraude”, stelt ARA. Bovendien is controle van de Centrale Accountantsdienst (CAD) en de Rekenkamer op de cijfers van de overheid maar ‘in heel beperkte mate’ mogelijk. CAD kan hierdoor ook geen controleverklaring afgegeven bij de jaarrekeningen en de Rekenkamer kan daardoor niet goed onderzoek doen.

Vandaar dat het oordeel van de Rekenkamer op Land’s eerste tijdig ingediende jaarrekening van 2011 is dat deze in ‘voldoende mate aansluit op de financiële administratie van het Land’. Maar met de kanttekening dat ze niet heeft kunnen vaststellen of de cijfers ‘juist, volledig en/of rechtmatig zijn’. Het gevolg hiervan is dat de Rekenkamer en CAD geen zekerheid kunnen geven over de ‘getrouwdheid’ van deze jaarrekening. Dat is nog een van de stappen die gezet moeten worden in het proces van verbeteren van het financiële beheer van Aruba.