Wet Wijziging Identificatieplicht Dienstverleners Suriname 2016

Print

WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no. 134)

In overweging genomen hebbende, dat - in verband met het mogelijk maken van een verscherpt cliëntenonderzoek bij non-profit organisaties door dienstverleners - het noodzakelijk is de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66, zoals gewijzigd bij S.B. 2012 no.134) nader te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now