Vreemdelingenbeleid Caribisch Nederland

Print

Dit rapport van de Raad voor de rechtshandhaving gaat over toezicht en handhaving in het kader van het vreemdelingenbeleid in Caribisch Nederland.

Voor het verblijf van vreemdelingen en het verrichten van arbeid door vreemdelingen in Caribisch Nederland gelden allerlei regels. Het toezicht op naleving en de handhaving van die regels zijn belangrijke voorwaarden voor een effectief vreemdelingenbeleid. De Raad voor de rechtshandhaving heeft onderzocht hoe de verantwoordelijke organisaties van de vreemdelingenketen van Caribisch Nederland invulling geven aan de processen van toezicht en handhaving.

Onderzoeksresultaten


Hoofdlijnen vreemdelingenbeleid
Voor Caribisch Nederland geldt een ‘restrictief toelatingsbeleid’ en voor wat betreft het verrichten van arbeid door vreemdelingen geldt dat er geen verdringing mag plaatsvinden van lokale arbeidskrachten. Ondanks het restrictieve toelatingsbeleid is de bevolking van de drie BES-eilanden in de periode van 2008 tot 2016 met 50% toegenomen, en die van Bonaire zelfs met ruim 60%. Deze bevolkingsgroei is voor een belangrijk deel het gevolg van immigratie.

Wettelijke taken en verantwoordelijkheden
In Caribisch Nederland zijn het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Koninklijke marechaussee (KMar), de Arbeidsinspectie Caribisch Nederland (AI-CN) en het openbaar ministerie BES (OM BES) belast met het toezicht en de handhaving op het terrein van het vreemdelingenrecht. Het zwaartepunt ligt bij het KPCN en bij de AI-CN. Omdat beide organisaties over beperkte capaciteit beschikken, dienen zij die zo efficiënt mogelijk in te zetten. Goede samenwerking met de ketenpartners en een goede informatiepositie zijn daarbij van essentieel belang.

Resultaten toezicht en handhaving
Het KPCN controleert jaarlijks enkele honderden vreemdelingen en staat daarnaast enkele honderden vreemdelingen op het politiebureau te woord aan wie de KMar bij hun toelating een meldplicht heeft opgelegd (‘toegang onder voorwaarden’). Deze activiteiten leidden in 2016 tot bijna veertig uitzettingen.

Aanbevelingen


Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek komt de Raad tot de volgende aanbevelingen aan de minister van Veiligheid en Justitie, onderverdeeld naar:

• Vreemdelingenketen
• KPCN en KMar
• Overkoepelend beleid

Meer inzicht in de belangrijkste uitkomsten alsmede de aanbevelingen uit dit rapport leest u hier onder de knop:

Aantal pagina’s 63 • Taal Nederlands • Land Bonaire, Sint Eustatius, Saba


Bron: Raad voor Rechtshandhaving
Tags: justice and law, advies, rapport, onderzoek, bonaire, sint eustatius, st. eustatius, statia, saba, bes, caribisch nederland, curacao, sint maarten, st. maarten, aruba, openbaar lichaam bonaire, openbaar ministerie, openbare ministerie, rijksdienst caribisch nederland, ministerie van justitie, vergunning, vergunningen, politie, ICT.

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now