Vervolgonderzoek Volwassenenreclassering Sint Maarten

Print

In december 2013 bracht de Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad) het rapport ‘Volwassenenreclassering in Sint Maarten’ uit. In het rapport zijn zestien aanbevelingen opgenomen.

Voor u ligt het rapport van het vervolgonderzoek van de Raad inzake de reclassering van volwassenen in Sint Maarten. In het vervolgonderzoek (reviewonderzoek) is de inspectie gericht op de evaluatie van de wijze waarop de dienst of instelling gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Raad.

Dit vervolgonderzoek wijst uit dat aan het merendeel van de aanbeveling opvolging is gegeven en daarmee in de meeste gevallen tevens de resultaten die met de aanbevelingen werden beoogd zijn bereikt.

Net als bij eerdere onderzoeken van de Raad het geval was, werkten de betrokken organisaties en personen op constructieve wijze mee aan het onderzoek. De Raad dankt de personen die zijn benaderd nogmaals zeer hartelijk voor hun medewerking.

De Raad spreekt de hoop en de verwachting uit dat deze inspectie ertoe zal leiden dat minister van Justitie daar waar de aanbevelingen niet (volledig) zijn opgevolgd of uitgevoerd, die aanbevelingen thans met voortvarendheid worden afgerond.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now