Vervolgonderzoek slachtofferhulp in Sint Maarten

Print

In december 2012 bracht de Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad) het rapport ‘Slachtofferhulp in Sint Maarten - Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de hulp aan slachtoffers van delicten en naar de verankering van hun positie in de wetgeving’ uit. In het rapport zijn zeventien aanbevelingen opgenomen.

Het onderzoek wijst uit dat aan het merendeel van de zeventien aanbevelingen geen gevolg is gegeven.
De ontwikkeling op het gebied van slachtofferhulp, informatieverstrekking aan en bejegening van slachtoffers is onvoldoende opgepakt. Er valt in de uitvoering nog een wereld te winnen op deze terreinen.

De Raad spreekt de hoop en de verwachting uit dat dit rapport ertoe leidt dat, daar waar aanbevelingen niet tot (volledige) opvolging hebben geleid, de minister van Justitie prioriteit zal geven aan de verdere uitvoering en afronding.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now