Vervolgonderzoek Jeugdreclassering in Sint Maarten

Print

In maart 2013 bracht de Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad) het rapport ‘Jeugdreclassering in Sint Maarten’ uit. In het rapport werden 16 aanbevelingen opgenomen.

Voor u ligt een vervolg op dat eerste onderzoek naar de reclassering van jeugdigen in Sint Maarten. In dit vervolgonderzoek is de inspectie gericht op evaluatie van de wijze waarop de minister en de desbetreffende diensten gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen van de Raad, in het rapport Jeugdreclassering in Sint Maarten uit 2013.

Dit onderzoek wijst uit dat de opvolging en uitvoering van de aanbevelingen goed is opgepakt. Acht aanbevelingen zijn volledig opgevolgd, bij zes aanbevelingen is de uitvoering in gang gezet maar nog niet afgerond en aan twee aanbevelingen is geen gevolg gegeven.

De Raad spreekt de hoop en de verwachting uit dat dit rapport ertoe leidt dat, daar waar aanbevelingen niet tot opvolging of volledige uitvoering hebben geleid, de minister van Justitie prioriteit zal geven aan de verdere uitvoering en afronding. Daarnaast hoopt de Raad dat de verbetering van de jeugdreclassering die sinds 2013 is ingezet stand houdt.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now