VBC NEWSLETTER Oktober 2016

Topic - Reading time 1 - 2 minutes

Het proces van vormen van een nieuwe Regering is in volle gang. Ongeacht welke kabinet straks zal aantreden, zal deze er niet aan ontkomen om aandacht te besteden aan de economie.
Het is bekend dat de performance van de Curaçaose economie al geruim

Het proces van vormen van een nieuwe Regering is in volle gang. Ongeacht welke kabinet straks zal aantreden, zal deze er niet aan ontkomen om aandacht te besteden aan de economie.
Het is bekend dat de performance van de Curaçaose economie al geruime tijd niet denderend is en zoals de zaken thans voorstaan er vooralsnog geen concrete tekenen zijn die duiden op snelle verbetering hiervan.
Uit gepubliceerde rapporten van diverse instellingen ( o.a. CBCS, CBS, SVB) kan worden afgeleid dat anno oktober 2016 de economische situatie in grote lijnen er als volgt uitziet:

- Economische krimp van 0,2% in het eerste kwartaal 2016. In 2015 was er sprake van een marginale groei van 0,3% terwijl de jaren 2014, 2013 en 2012 een stagnatie in groei vertoonden. In de afgelopen decennia bedroeg de gemiddelde jaarlijkse economische groei minder dan 0,5%. In de regio was in deze periode sprake van een groei van 2-3%.

- Een verslechtering van de arbeidsproductiviteit met meer dan 25% in de afgelopen tien jaar.

- De werkeloosheid is enigszins verminderd maar blijft relatief hoog ( in 2015 bedroeg het totale werkeloosheidspercentage 11,7%. De jeugdwerkeloosheid was 29,7% ).

- Daling van de welvaart en toename verarming in de afgelopen decennia welke tot uiting komt in daling van de reële BBP per capita met 9,7%.

- Opdrogende sociale fondsen ( AOV, BVZ, AVBZ).

- Na jaren van groei was er in 2015 sprake van daling van het totaal aantal bezoekende toeristen alsmede afname van de deviezeninkomsten uit deze sector.

Voorlopige cijfers wijzen in de richting dat in de eerste helft van 2016 hierin geen verbetering is opgetreden.