VBC NEWSLETTER May 2016

Print

Het besluit van de Regering om het pakket “modernisering fiscale faciliteitenwetgeving” aan de Staten ter behandeling aan te bieden is een goede en positieve ontwikkeling. Hopelijk dat het Parlement haar goedkeuring hieraan hecht. Immers zowel lokale als regionale/internationale ontwikkelingen tonen aan dat een aantrekkelijk “fiscale incentive” pakket voor ondernemingen ten behoeve van stimuleren van duurzame economische groei een noodzaak is.

Deze stelling wordt onder meer bevestigd door onze eigen ervaringen o.a. toerisme (hotelbouw), olieraffinage en internationale financiële dienstverlenende activiteiten, doch ook door Puerto Rico.
In 2006 heeft het Amerikaanse congres het besluit genomen om het toen bestaande fiscale faciliteiten regime niet langer te verlengen. Het gevolg van dit besluit is een economische recessie/depressie die al negen jaar duurt. De krimpende economie heeft geleid tot grote werkeloosheid, daling van inkomen, enorme emigratie, kortom tot (grote)armoede en uitzichtloosheid.

Puerto Rico kan haar verplichtingen die voortkomen uit de schulden die anno mei 2016 opgelopen zijn naar $ 72 miljard niet langer nakomen. Zo kon een schuld van $ 422 miljoen op 2 mei 2016 niet worden afgelost en het ziet er niet uit dat er financiële middelen zullen zijn om een schuldbedrag van $2 miljard dat in juli 2016 moet worden voldaan aan de crediteuren te vereffenen.
Vele nieuwsmedia hebben over de alsmaar verslechterende economische situatie van Puerto Rico bericht. Onder ander heeft de Volkskrant op 3 mei 2016 een artikel hieraan gewijd. De inhoud hiervan is in deze editie van de Newsletter opgenomen.

Gebrek aan voldoende (duurzame) economische groei manifesteert zich ook in andere landen in regio. Zo blijkt uit een op 21 mei j.l. gepubliceerd artikel in de Caribbean Journal dat Jamaica economische groei als prioriteitspunt heeft opgevoerd. Het eiland heeft te kampen met inconsistente en te geringe economische groei. Interessant is om de redenen te vernemen waarom deze ongewenste ontwikkeling zich voordoet.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now