VBC NEWSLETTER March 2016

Print

Het lang verwachte National Development Plan (NDP) welke met hulp van de United Nations Development Program (UNDP) is opgesteld, is thans afgerond en op 21 maart 2016 officieel door de Regering bekend gemaakt. Dit plan zal volgens de Regering als leidraad dienen en worden uitgevoerd. Het hoofddoel van het NDP is om de welvaart en het welzijn van de samenleving te verbeteren en te verhogen. Het plan concentreert zich op een vijftal gebieden: duurzame economische groei, onderwijs, milieu, goed en deugdelijk bestuur en nationale identiteit.

Met betrekking tot het onderdeel het bevorderen van structurele economische groei blijkt dat evenals in het recente verleden verstrekte adviezen en aanbevelingen van met naam en faam bekend staande lokale en internationale experts en organisaties zoals de Commissie Wijze Mannen Tromp/Wawoe/deWindt, de Commissie Ellis/Smeets/Aiyer, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Worldbank, de Inter-American Development Bank (IDB), de Foreign Investment Advisory Services( FIAS), de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), TAC applied Economic & Financial Research, ook in het NDP rapport de conclusie wordt getrokken dat het van groot belang is om de lokale arbeidsmarkt en wetgeving te flexibiliseren en moderniseren om dit doel te kunnen verwezenlijken.
Tegen deze achtergrond rijst de vraag of de recente aankondigingen en acties van de Minister Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW) hiermee in lijn zijn.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now