VBC Newsletter juni 2018

Topics: Economy, Public Finance, Social Security & National Health InsuranceReading time 1 - 2 minutes
Print

- This publication is predominantly in Dutch with a little bit of English - 

De newsletter van de Vereniging Bedrijfsleven Curacao (VBC) van juni 2018 behandelt de volgende onderwerpen:

1. Editorial
2. Economie
• Stand van zaken Overheidsfinanciën 1ste Kwartaal 2018
• Relatie carensdagen en “cost of doing business”
• Staken verstrekken AO verklaringen door huisartsen en verhoging medische tarieven?
• SER advies Verplicht Basispensioen
3. Positief Economisch Nieuws
• Uitbreiden “tax-holiday” faciliteitenwetgeving
4. Rapporten
• Countries with best good governance practices
5. Nieuwe Wetgeving Sociaal Economisch Gebied
6. Economische Indicatoren

Stand van zaken Overheidsfinanciën 1ste Kwartaal 2018


Uit de Financieel Management Rapportage 1ste kwartaal 2018 en Uitvoeringsrapportage van het Ministerie van Financiën en de reactie daarop door het College Financieel Toezicht (CFT) blijkt de stand van de overheidsfinanciën eerste kwartaal 2018 er als volgt uit te zien:

• De gewone dienst sluit op basis van de realisatie in het 1ste kwartaal 2018 met een voordelig saldo van ANG 88,3 miljoen ten opzichte van de originele jaar prognose van ANG 91,9 miljoen. Een nadelig saldo dus van ANG 3.6 miljoen.
• De baten bedroegen in totaal ANG 665,3 miljoen, derhalve ANG 29,5 miljoen lager dan de prognose.
• De lasten bedroegen ANG 577 miljoen, ANG 25,9 miljoen lager dan geprognotiseerd.
Er worden geen redenen opgegeven van deze afwijkingen.

Relatie carensdagen en costs of doing business


De Minister van Financiën heeft in de Staten aangekondigd om het aantal dagen voordat ziekengeld door de SVB wordt uitgekeerd fors te verhogen van twee naar tien dagen. Dit vraagstuk dat hier te lande ook bekend staat als de carensdagen problematiek is bevestigd door de directeur SVB echter hij had het over het optrekken van het aantal dagen naar zes.

De redenen om hiertoe over te gaan is om tekorten van het ZV fonds te dekken die volgens de Minister veroorzaakt wordt vanwege misbruik van de wet door de werkgevers.

Aantal pagina’s 20 • Taal Nederlands 
Bron: VBC Curacao

Een compleet overzicht van alle onderwerpen uit de VBC Newsletter is beschikbaar onder deze knop:

VBC Newsletter juni 2018

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now