VBC Newsletter juli 2017

Print

De VBC newsletter van juli 2017 behandelt de volgende onderwerpen:

1.Editorial
2.Economie
• CBS: Resultaat economische groei Curaçao 2016
• Enkele aandachtpunten m.b.t. het onderwerp Minimumloon
• MKB Beleid
3.Rapporten
• 10 rijkste en 10 armste landen in de wereld 2017
4.(Nieuwe) wetgeving
5.Economische Indicatoren

In de VBC newsletter gaat men o.a. in op:

Economische groei Curaçao 2016
Het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) heeft bekend gemaakt dat de economie in 2016 gedaald is met 1%. Begin 2016 was de verwachting dat er sprake zou zijn van een groei van 0,5%. De economische krimp van 1% staat in schril contrast met de gemiddelde economische groei in de regio die volgens het CBS en IMF 3,4% in 2016 bedroeg.
De economische performance van de Curaçaose economie in de afgelopen vijf jaar ( 2012 t/m 2016) komt uit op vier jaren krimp en één jaar (2015) een marginale groei van 0,3%.
Een zeer teleurstellende prestatie. De gevolgen hiervan zijn ook duidelijk zichtbaar: toename van de werkeloosheid, verarming als gevolg van daling van het reële inkomen, daling overheidsinkomsten, kortom afname van de welvaart en een sociale crisis.

Behoud koopkracht
Het minimumloon is sedert invoering in 1972 en ondanks bevriezing van de indexering in de periode 1984 -1994 reëel toegenomen. In 1972 bedroeg het minimum loon categorie III ANG 209,- per maand op basis van een 45 urige werkweek. In 2017 bedraagt het minimum loon op basis van een 40 urige werkweek ANG 1559,-
Rekening houdend met de inflatie in de periode 1972- 2017 is het minimumloon gedurende deze periode reëel gestegen met gemiddeld 0,9% per jaar. (De nominale stijging bedraagt in deze periode 646% terwijl de geaccumuleerde inflatie 508% was).
Dit impliceert dat de koopkracht van een minimumloner in de afgelopen 45 jaar niet is aangetast.

Een compleet overzicht van alle onderwerpen uit de newsletter is beschikbaar onder de knop:

Aantal pagina’s 16 • Taal Nederlands • Land Curacao

Bron: VBC Curacao
Tags: economie, economie curacao, newsletter,nieuwsbrief, curacao, belasting, centrale bank van curacao en sint maarten, ministerie van economische ontwikkeling, meo, vergunningen, sociale verzekering, minimumloon, politiek, overheid curacao, overheid, gezondheidszorg, gezondheidszorg curacao, pensioenen curacao, pensioen curacao, IMF, CBS

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now