VBC Newsletter januari 2017

Print

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft eind december 2016 bekend gemaakt dat de economie in 2016 naar alle waarschijnlijkheid uit zal komen op een reële groei van 0%. Begin 2016 werd nog uitgegaan van een verwachte groei van 0,5%.
Dit is een teleurstellende ontwikkeling temeer daar uit vergelijking met (ei)landen in de regio blijkt, dat de voorwaarden om tot duurzame economische groei op Curaçao te komen relatief gunstig zijn. Zo heeft Curaçao na de Cayman eilanden de beste “Credit Rating” A-(stable), een relatief lage schuldquote ( schuld/BBP), een relatief hoog per capita inkomen en een deviezenvoorraad die hoger is dan 3 maanden goederenimport.

Hoe komt het dat de Curaçaose economie niet beter presteert doch al jaren op het niveau van marginale groei respectievelijk krimp blijft steken? Uit bestaande analyses en studies van o.a. het IMF, TAC, CBCS, CBS, SER blijkt dat sleutelbegrippen als vertrouwen, deugdelijk/integer/consistent/stabiel bestuur, bureaucratie, concurrentiepositie, arbeidsproductiviteit, niveau onderwijs en scholing, (in)flexibele marken met name de arbeidsmarkt en arbeidswetgeving, kortom het investeringsklimaat hierbij een voorname rol vervullen. Al deze grootheden dienen optimaal en met elkaar in evenwicht te zijn om structurele groei te genereren. Vanwege het feit dat al deze parameters onderling met elkaar gerelateerd zijn en elkaar beïnvloeden is er sprake van een complex proces en is een harmonieuze afstemming niet vanzelfsprekend. Het nog niet op één lijn zijn van deze grootheden is waarschijnlijk een van de hoofdoorzaken waarom de economische groei ontwikkeling op Curaçao zo tegenvalt.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now