VBC NEWSLETTER February 2016

Print

Alles wijst in de richting dat gebrek aan voldoende daadkracht (nemen van besluiten en deze ook daadwerkelijk implementeren) één van de hoofdoorzaken is waarom economische groei en ontwikkeling onvoldoende van de grond komen en blijft haperen.

Voorbeelden te over:
- Het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) ingevoerd in 1995 met de bepaling dat dit ieder 5 jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast en gemoderniseerd zou worden. In de afgelopen twintig jaar is het bij af en toe oplaaiende discussies gebleven, zonder dat er besluiten zijn genomen. Grote potentiële (toeristische) projecten die zowel gepland staan voor Oostpunt als het westelijk deel van het eiland komen hierdoor niet van de grond.
- Aanpak van de bureaucratie. Alle speciaal hiertoe ingestelde commissies en taskforce hebben weinig of niets concreet opgeleverd. Er is nog immer sprake van verstikkende bureaucratie en een niet optimaal functionerend overheidsapparaat.
- Flexibilisering van de arbeidsmarkt en wetgeving. Van hetzelfde laken een pak en wellicht erger vanwege maatregelen die zijn ingevoerd zoals afschaffing leeftijdgrens cessantia wetgeving en de intentie om voorstellen als de 80/20 regeling in te voeren.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now