VBC NEWSLETTER April 2016

Print

De behandeling en goedkeuring van voorstellen van de Regering door de Staten om over te gaan tot invoering van vrijstelling omzetbelasting charitatieve instellingen die kwalificerende grote evenementen organiseren ( o.a. Curaçao North Sea Jazz Festival) alsook vrijstellingen van invoerrechten en omzetbelasting voor het onderwijs, sportbeoefening armoedebestrijding en zorg is een goede zaak. Immers met deze maatregelen beoogt de Regering niet alleen de economie, werkgelegenheid en vestigingsklimaat voor grote evenementen te stimuleren en verbeteren, doch ook de kwaliteit van het leefklimaat omhoog te brengen.
Het voorstel van de Minister van Financiën om ook de historische binnenstad en monumenten fiscaal te faciliteren moet aan dit rijtje worden toegevoegd en worden toegejuicht.

Het scheppen van voorwaarden (een aantrekkelijk fiscale faciliteiten pakket vormt hiervan een voornaam onderdeel) om economische activiteiten in het algemeen en deviezen genererende bedrijvigheid in het bijzonder te initiëren en verder te bevorderen is noodzakelijk. Voor Curaçao met het open karakter van haar economie is het namelijk een vereiste om over een solide en duurzame deviezen generende basis te beschikken. De importen moeten namelijk worden gefinancierd. De wereldwijde praktijk wijst uit hoe belangrijk het is voor een land om over voldoende harde valuta te beschikken. In de regio laten momenteel landen als Venezuela en Suriname zien welke de financiële, sociale, economische en maatschappelijke gevolgen kunnen zijn als sprake is van een gebrek aan deviezen. Deze zijn bijzonder ernstig en manifesteren zich in de vorm van zeer sterke inflatie, schaarste aan goederen primaire levensbehoefte o.a. voedsel en medicijnen, verlies van vertrouwen in de nationale munteenheid, kortom een zorgwekkende maatschappelijke disruptie en een “rijen economie”.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now