Uitvoeringsrapportage 4de kwartaal 2016 Aruba

Print

Hierbij de uitvoeringsrapportage over het 4e kwartaal van de Landsbegroting 2016. Doelstelling van deze uitvoeringsrapportage is om informatie aan de Ministerraad en de Staten van Aruba te verschaffen ten aanzien van de begrotingsuitvoering, de middelen- en uitgavenrealisatie, de realisatie van de kapitaaldienst, financiering en het schuldbeheer. Verder wordt ook informatie verschaft over de liquiditeitspositie en de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het financieel beheer. Deze rapportage kan derhalve ook aan overige stakeholders met betrekking tot de openbare financiën van het Land worden voorgelegd.

Het Land heeft over 2016 ruim Afl. 1,233 miljoen aan middelen gerealiseerd. De grootste middelensoorten zijn de directe en indirecte belastingen die respectievelijk 47.8% % en 34.8% van de totale middelen bedroegen oftewel 82% totaal. Ten opzichte van voorafgaand jaar zijn de middelen met Afl. 31,3 miljoen oftewel 2,6% toegenomen. Deze toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is voornamelijk veroorzaakt door stijging in de directe belastingontvangsten (3.7%), indirecte belastingen (3.1%), Rechten, boeten & overige (30,5%) en een toename in niet-belastingopbrengsten van 10,9%. Ten opzichte van de voor het jaar 2016 vastgestelde begroting zijn de begrote middelen voor 97.9% gerealiseerd. Indien de realisatie van de grootste middelensoorten met elkaar worden vergeleken kan worden gesteld dat de groep directe belastingen veel beter presteerde dan de indirecte belastingen. Terwijl de begrote directe belastingen met 1.9% zijn overschreden, zijn de indirecte belastingen met 9.5% onderschreden ten opzichte van de begroting. Laatstgenoemde heeft met name met tegenvallers te maken op gebied van invoerrechten, accijnzen op sigaretten, bier en BBO-ontvangsten.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now