Uitvoeringsrapportage 3e kwartaal 2017 Aruba

Print

De doelstelling van deze uitvoeringsrapportage is om verantwoording af te leggen en informatie te verschaffen aan de Ministerraad en de Staten van Aruba ten aanzien van:

     1. de begrotingsuitvoering,

    1. de middelen en kostenrealisatie,

    1. de realisatie van de kapitaaldienst,

    1. de financiering en

    1. het schuldbeheer.


 


Deze betreft de rapportage over het derde kwartaal van de Landsbegroting Aruba over het jaar 2017.

• Verder wordt in deze uitvoeringsrapportage ook informatie verschaft over de liquiditeitspositie en de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het financieel beheer.
• Deze rapportage geeft ook aan overige stakeholders inzicht met betrekking tot de openbare financiën van het Land.

De resultaten laten o.a. het volgende zien:

 

Het Land heeft over het derde kwartaal van 2017 Afl. 275,5 miljoen aan middelen gerealiseerd.
Cumulatief is de begroting 2017 voor wat middelen betreft, over de eerste negen maanden van 2017 met 66,3 % gerealiseerd met een bedrag van Afl. 863,3 miljoen.
De grootste middelencategorieën zijn de directe en indirecte belastingen met een aandeel in de totale ontvangsten van respectievelijk 65,5% en 68,5%.
Ten opzichte van het derde kwartaal van het voorafgaand jaar zijn de middelen Afl. 26,7 miljoen lager.


 

Zoals bekend en ook gerapporteerd in de 1e en 2e kwartaalrapportage 2017 is deze afname slechts optisch, omdat de voornaamste oorzaak ligt in het per 2015 gewijzigde en per 2017 genormaliseerde patroon in de ontvangsten winstbelasting als gevolg van de voldoening op aangifte (VAS) systeem. Als gevolg van de introductie van de VAS werd in het tweede kwartaal 2016 nog een aanzienlijk bedrag geïnd voor winstbelasting over het jaar 2014.

Het volledig rapport is beschikbaar onder de knop: 

Aantal pagina's 27 • Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: Overheid Aruba
Tags: public finance and tax,tax, aruba, rapport, finance, financien, financien aruba, begroting, belasting, belastingen, impuesto aruba, belastingstelsel aruba, belastingdienst aruba, ministerie van financien, budget, centrale bank aruba, centrale bank, investering aruba, investments aruba,  income tax aruba, inkomstenbelasting aruba, ministerraad aruba, staten aruba, compliance.

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now