Uitvoeringsrapportage 1e kwartaal 2017 Aruba

Print

De doelstelling van deze uitvoeringsrapportage is om verantwoording af te leggen en informatie te verschaffen aan de Ministerraad en de Staten van Aruba ten aanzien van:


  1. de begrotingsuitvoering,

  2. de middelen en kostenrealisatie,

  3. de realisatie van de kapitaaldienst,

  4. de financiering en

  5. het schuldbeheer.


Verder wordt in deze uitvoeringsrapportage ook informatie verschaft over de liquiditeitspositie en de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het financieel beheer.

Deze rapportage geeft ook aan overige stakeholders inzicht met betrekking tot de openbare financiën van het Land.

Het rapport is beschikbaar onder de knop: 

Aantal pagina's 27 • Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie Aruba

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now