Uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten Jaarverslag 2014

Print

Introductie
Met genoegen presenteren wij U dit jaarverslag over het boekjaar 2014, waarin de verrichtingen en prestaties van SZV zijn beschreven. Deze rapportage past in ons corporate governance beleid welke gebaseerd is op een transparante bedrijfs-voering.

Het jaar 2014 is het 4e (volledige) jaar in het bestaan van SZV en is wederom een jaar van transitie. Een transitie op vele gebieden. Er is niet alleen hard gewerkt aan de verdere implementatie van de Roadmap, het strategisch plan van SZV voor de periode 2010-2014, maar tegelijkertijd is in het verslagjaar gestart met het ontwerpen van het strategisch plan voor de komende jaren 2015-2017; SZV 3.0! .

De belangrijkste ontwikkelingen voor de SZV organisatie in het verslagjaar zijn als volgt.

De organisatie heeft zich verder ontwikkeld op het gebied van de dienstverlening aan klanten. Het nieuwe gebouw is daarbij een belangrijke katalysator geweest. Een aanzienlijk deel van de kwaliteit van de dienstverlening wordt afgemeten aan het proces van medische uitzendingen. In dit kader was 2014 een druk jaar niet in de laatste plaats door de problemen in het ziekenhuis in St. Maarten. Dit heeft niet alleen geleid tot hogere kosten bij het ZV/OV fonds maar heeft vooral ook een hoge druk gelegd op de betreffende afdelingen bij SZV. Hierdoor is er onvoldoende tijd beschikbaar geweest om de meer structurele verbeteringen in de zorgaanbieding aan te pakken zoals het aangaan van lange termijn zorgcontracten. Dit is een belangrijk aandachtspunt.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now