Uitvoeringslandsverordening chemische wapens (P.B. 1997 no.122)

Print

Landsverordening van de 21ste april 1997, ter uitvoering van het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake dc vernietiging van deze wapens, met bijlagen (Trb. 1993, 162) (Uitvoeringslandsverordening verdrag chemische wapens).

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now