Uitspraak vernietiging Landsverordening integriteitskamer Sint Maarten

Print

Uitspraak van 7 juli 2016 in zaak 2015/1 tussen de Ombudsman, verzoeker, en de regering van Sint Maarten, verweerder
ter zake van de Landsverordening Integriteitskamer (AB 2015, no. 18)

1. Verloop van de procedure
Bij verzoekschrift van 18 september 2015 heeft de Ombudsman het Constitutioneel Hof van Sint Maatten verzocht de Landsverordening van de 21 ste augustus 2015 tot instelling van de Integriteitskamer1 aan de Staatsregeling te toetsen en te vernietigen op die onderdelen waar het Hof dat geraden acht. Tevens verzocht zij in de gelegenheid gesteld te worden haar verzoekschrift nader aan te vullen en/ of te verbeteren.
Volgend op een "case management conference" (middels videoconference) van de President van het Hof met de Ombudsman en de raadsman van de regering op 6 oktober 2015, heeft de Ombudsman, met toestemming van de President, met een geschrift van 22 oktober 2015 haar verzoekschrift van 18 september 2015 nader toegelicht en aangevuld.
De Regering heeft op 12 november 2015 een verweerschrift ingediend, strekkende tot afwijzing van de verzoeken van de Ombudsman. Vervolgens hebben beide pattijen ieder nog een schriftelijke conclusie genomen, de Ombudsman op 10 december 2015 en de regering op 8 januari 2016.
De openbare behandeling van deze zaak vond plaats op 22 januari 2016 in het Comthouse te Philipsburg, Sint Maatten. Bij het sluiten van de behandeling heeft het Hof partijen medegedeeld dat de uitspraak zo mogelijk zou worden gedaan op 31 maart 2016. De uitspraak is vervolgens nader bepaald op heden, 7 juli 2016.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now