Twintigste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curacao

Print

De commissie heeft de eer het ministerieel overleg de twintigste rapportage aan te bieden. Deze rapportage heeft betrekking op de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak van SDKK en het KPC in tweede kwartaal van 2016. Omwille van de actualiteit is ook later verkregen informatie in deze rapportage verwerkt.

Werkbezoek
Het werkbezoek van de commissie vond plaats op donderdag 4 en vrijdag 5augustus 2016. Gesproken werd met de korpsleiding KPC en de directie en leden van het managementteam van de gevangenis SDKK.
Op het ministerie van justitie werd gesproken met de sectordirecteur en haar medewerkers over de jeugdinrichting en vervolgens met de minister over de ervaringen tijdens dit werkbezoek. Met de vertegenwoordiger van Nederland werd zoals gebruikelijk aan het eind van het bezoek gesproken.
De commissie is de minister erkentelijk voor het tijdig toezenden van de uitvoeringsrapportages.

Het algemene beeld
Zowel bij het KPC als de SDKK ziet de commissie een voortzetting van de ingezette veranderingen, waarbij er sprake is van een leiding die de verantwoordelijkheid neemt, deze ook aan kan en overtuigd is van de noodzaak van verdere kwaliteitsverbetering. Het is zeer positief dat daarbij steeds meer de samenwerking wordt gezocht met andere diensten zowel binnen als buiten het land.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now