Trendanalyse arbeidsmigranten Caribisch Nederland 2011-2016

Print

De Wet arbeid vreemdelingen BES (Wav BES) is bedoeld om de lokale arbeidsmarkt te beschermen en om oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Op basis van de Wav BES is het een werkgever verboden om vreemdelingen arbeid te laten verrichten in Caribisch Nederland zonder een geldige  tewerkstellingsvergunning (TWV).

Wanneer wordt een TWV afgegeven?
Er wordt pas een TWV afgegeven nadat door het Openbaar lichaam is aangegeven dat er:

(1) op de lokale arbeidsmarkt geen geschikte kandidaat is gevonden om de betreffende vacature te vervullen en
(2) de aanvraag aan de overige voorwaarden van de Wav BES voldoet.

Geldigheid TWV
Een TWV wordt maximaal voor een jaar afgegeven. Daarna moet de werkgever een nieuwe aanvraag indienen.

In Caribisch Nederland wordt in vergelijking tot Europees Nederland veel gebruik gemaakt van arbeid door vreemdelingen met een TWV1.

Trendanalyse
Het aantal vreemdelingen dat met een TWV de arbeidsmarkt betreedt per jaar is van grote invloed op de lokale arbeidsmarkt. Onderzoek van het CBS (2016) rapporteert over de grootte van de beroepsbevolking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze trendanalyse rapporteert over de veranderingen in de periode 2011-2016. Waarbij per eiland gekeken wordt naar trends in het aantal TWV-aanvragen, aantal bedrijven, werkgevers, hoofddoel, subdoel, geslacht en functie. Eerst is er aandacht voor de gebruikte onderzoeksmethode, daarna worden de resultaten besproken, waarna afgesloten wordt met de conclusies.

Het volledige onderzoek is beschikbaar onder de knop:Aantal pagina’s 12 • Taal Nederlands • Land Caribisch Nederland

Bron: Rijksdienst Caribisch Nederland (Unit SZW)

Tags: vergunning, bes, economy, bonaire, openbaar lichaam bonaire, economie, saba, statia, arbeid, wet, wetten, caribbean netherlands, general government, rijksdienst caribisch nederland, onderzoeken, rapporten

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now