Toerisme in Caribisch Nederland 2017

Topics: General Government, EconomyReading time 2 - 3 minutes
Print

- This publication is only available in Dutch - 

Het jaar 2017 is geen normaal jaar geweest voor het toerisme in Caribisch Nederland. Alle drie de eilanden hebben te maken gehad met gebeurtenissen die niet elk jaar voorkomen. Dit is van invloed geweest op de omvang van het toerisme. Zo heeft Bonaire bijna het gehele jaar door te kampen gehad met operationele problemen bij een regionale luchtvaartmaatschappij. Mogelijk hierdoor daalde het aantal toeristen dat per vliegtuig naar Bonaire kwam in 2017 met 5 procent.

De bovenwindse eilanden Saba en Sint-Eustatius werden in september getroffen door de orkaan Irma, één van de zwaarste orkanen ooit in dit deel van het koninkrijk. Hierdoor werd de groei van het aantal toeristen dat in het eerste half jaar naar beide eilanden vloog geheel tenietgedaan. Ten opzichte van 2016 daalde uiteindelijk het aantal toeristen dat in 2017 per vliegtuig naar Sint Eustatius en Saba kwam met respectievelijk 5 en 9 procent. November en december vertoonden wel enig herstel. In perspectief: volgens de eerste schattingen van de World Tourism Organization groeide het inkomend toerisme in het Caribisch gebied in 2017 als geheel met 4,1 procent.

Het rapport gaat verder in op de volgende onderwerpen per eiland:

Bonaire

  • Aantal toeristen per vliegtuig op Bonaire in 2017 met 5 procent gedaald

In 2017 kwamen ca. 128,5 duizend toeristen per vliegtuig naar Bonaire. Dit aantal is lager dan in 2016, toen er nog ca. 135,8 duizend toeristen per vliegtuig op Bonaire aankwamen: een daling van 5 procent. Dat lijkt vooral te maken te hebben gehad met structurele problemen met het vliegverkeer, die zich het gehele jaar 2017 voordeden.

  • Bijna een verdubbeling van het aantal cruisepassagiers op Bonaire 

In tegenstelling tot het toeristisch vliegverkeer, is 2017 voor Bonaire een uitzonderlijk goedjaar voor het cruisetoerisme geweest. Er was sprake van een toename van het aantal cruisepassagiers van maar liefst 88 procent: 407,3 duizend cruisepassagiers in 2017 ten opzichte van 216,5 duizend cruisepassagiers in 2016.

Sint Eustatius

  • Orkaan Irma zorgt voor daling in het aantal toeristen per vliegtuig

In tegenstelling tot het toeristisch vliegverkeer, is 2017 voor Bonaire een uitzonderlijk goed jaar voor het cruisetoerisme geweest. Er was sprake van een toename van het aantal cruisepassagiers van maar liefst 88 procent: 407,3 duizend cruisepassagiers in 2017 ten opzichte van 216,5 duizend cruisepassagiers in 2016.

Saba

  • Minder toeristen vliegen naar Saba in 2017 door orkaan Irma

De komst van de orkaan Irma heeft op Saba meer effect gehad op het toerisme dan op Sint-Eustatius. Ook op Saba groeide het aantal toeristen, dat per vliegtuig kwam, tot september 2017 ten opzichte van 20163) en wel met 5 procent. Door de nasleep van de orkaan Irma daalde het aantal inkomende toeristen in september en oktober echter drastisch.

  • Lichte toename aantal passagiers van ferry’s en jachten

Voor Saba is, naast het aantal toeristen dat per vliegtuig komt, ook het aantal passagiers dat per ferry of per jacht komt belangrijk. Een groot deel daarvan is toerist. In 2017 arriveerden op Saba ca. 12,1 duizend passagiers per ferry of per jacht. Dit aantal is 3 procent hoger dan het aantal scheepvaartpassagiers in 2016; toen kwamen er per ferry en per jacht ca. 11,7 duizend passagiers naar Saba.

Aantal pagina's 13 • Taal Nederlands 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

 Meer detailles uit het rapport zijn beschikbaar onder deze knop:

Toerisme Caribisch Nederland 2017

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now