Toelatingshandboek 2017 Aruba

Print

Het toelatingshandboek 2017 van Aruba beantwoordt de vraag wie wel en wie niet -toelatingsplichtig is.

Grondslag
De grondslag voor het vreemdelingenrecht is thans de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering (LTUV). Naast de LTUV wordt het vreemdelingenrecht bijgevuld met verschillende uitvoe-ringsregelingen en tot slot nog het aanvullende toelatingsbeleid. Zij opgemerkt dat qua rangorde van wettelijke regels ook verdragen, het Statuut, de Staatsregeling alsmede jurisprudentie dwingend recht voorschrijven die ook in het vreemdelingenrecht van toepassing zijn.

Inhoud toelatingshandboek
• wet- en regelgeving
• structuur LTUV
• wel of niet -toelatingsplichtig
• indiening aanvragen
• overige verblijfproducten

Het onderhavige handboek bevat een samensmelting van de diverse wet- en regelgeving waarbij tevens getracht is om op een praktische wijze deze uiteen te zetten. Alvorens over te gaan tot een thematische uiteenzetting van de toepasselijke regels per doelgroep is het zinvol om eerst stil te staan bij de structuur van de LTUV. In de onderhavige inleiding wordt dan ook allereerst de vraag beantwoordt wie wel en wie niet -toelatingsplichtig is. Daarna wordt gemakshalve even aandacht besteed aan de wijze van het indiening van aanvragen en overige verblijfproducten die bij de DIMAS worden aangeboden.

Lees het volledige handboek onder de knop:

Aantal pagina’s 68 • Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie Aruba, Dimas
Tags: justice and law enforcement, aruba, overheid aruba, wetten, wet, vergunning, justitie, dimas

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now