TNO Rapport - onderzoek naar groene substantie Curacao

Print

Sedert enige jaren hebben bewoners op het eiland Curaçao last van een groene substantie die neerslaat op en rondom hun woningen. Bij deze bewoners bestaat het vermoeden dat deze groene aanslag afkomstig is van de nabijgelegen ISLA raffinaderij en/of BOO energiecentrale en mogelijk schadelijke effecten heeft op hun gezondheid. Namens het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) van Curaçao heeft de firma Ecovision recentelijk (juni 2015) opdracht gekregen nader onderzoek te doen naar de groene substantie. In een eerste fase van het onderzoek dient er bepaald te worden uit welke bestanddelen (chemische elementen) de groene aanslag bestaat. Ecovision heeft TNO verzocht haar te assisteren bij deze bepaling. Hiertoe heeft Ecovision op een vijftal
locaties op Curaçao monsters genomen van de groene aanslag en naar TNO verzonden. Bij TNO zijn deze monsters vervolgens geanalyseerd met behulp van stereo microscopie en scanning elektronen microscopie (SEM) in combinatie met Röntgen microanalyse (RMA). In deze rapportage worden de resultaten van deze analyses samengevat. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in deze fase van het onderzoek alleen een uitspraak gedaan kan worden over de elementsamentelling van de groene aanslag. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de exacte identiteit en oorsprong van de groene aanslag en eventuele negatieve effecten voor gezondheid en milieu ten gevolge van de groene substantie.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now