SVB Sociale Verzekeringsbank Curacao Jaarverslag 2016

Print

Tref bijgesloten het jaarverslag 2016 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) Curacao. Dit jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

• het verslag van de Directie;
• controle verklaring gecombineerde jaarrekening

Directieverslag


Algemeen
Het verslag van de Directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitgebracht ter voldoening aan het bepaalde in artikel 16 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154) en artikel 4.4 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013, no. 3). Het beoogt verslag te geven van en inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van de SVB.

Enkele Cijfers


Beleggingsresultaten
• Over het boekjaar 2016 kende de SVB een positief beleggingsresultaat van ca. NAf.9,4 mln. (netto rendement 5,17%).
• Over het boekjaar 2015 kende de SVB een negatief beleggingsresultaat van ca. NAf.4,5 mln. (netto rendement -1,62%).

Door de tekorten van de fondsen onder het beheer van de SVB, worden de laatste jaren gelden onttrokken aan de beleggingen. In 2016 werd een totaal bedrag van ca. NAf.23 mln. onttrokken, terwijl in het verslagjaar 2015 een totaal bedrag van ca. NAf.123 mln. werd onttrokken.

De verwachting is dat dit in 2017 voortgezet zal worden ten behoeve van de dekking van de financiële- en liquiditeitstekorten, tenzij de vorderingen en nog te dekken tekorten op de Vereffenaar Land Nederlandse Antillen op korte termijn voldaan worden of het Land Curaçao gelden voorschiet aan de SVB in de vorm van voorschotten en/of aanvulling van het Schommelfonds. Indien dit niet gebeurt, dan zullen de reserves binnen afzienbare tijd uitgeput raken.

Resultaten ZV- en OV-fonds
• Het gezamenlijk resultaat van de ZV- en OV-fondsen in het boekjaar 2016 bedroeg ca. NAf.2,8 mln. negatief.
• Over het boekjaar 2015 bedroeg dit ca. NAf.1,2 mln. negatief. Aan ziekengeld (loonderving) is voor de combinatie ZV en OV in 2016 totaal ca. NAf.34,1 mln. uitgekeerd (over 2015 ca. NAf.32,8 mln.).
• De premie-inkomensgrens voor de ZV/OV-fondsen bedroeg in het kalenderjaar 2016 NAf.65.005,20 (2015: NAf.64.615,20).
• Het totaalbedrag aan premiebaten (ZV en OV), incl. boetes, bedroeg in 2016 ca. NAf.43,9 mln. en in 2015 was dit ca. NAf.41,9 mln


 Meer informatie is te lezen in het jaarverslag onder de knop:

Aantal pagina’s 71• Taal Nederlands • Land Curacao

Bron: Sociale Verzekeringsbank
Tags: social security and national health insurance, social & health insurance, public finance and tax, begroting, ontvanger, curacao, bes, st. maarten, jaarverslag, rapport, ziekenhuis, zorg, pensioenfonds, algemeen pensioenfonds, algemeen pensioenfonds curacao, apc, verzekering, basisverzekering, sociale verzekeringen, health, healthcare, centrale bank, centrale bank van curacao en sint maarten, belasting, gezondheidszorg, economie curacao, svb, sociale verzekeringsbank, banco di seguro social, bzv curacao, szv.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now