Stichting Planbureau Suriname Jaarplan 2017

Print

Het Jaarplan is dwingend voorgeschreven bij de indiening van de begroting. Hierbij moeten de Grondwet en de Planwet in combinatie gelezen worden.

Dit jaarplan wordt U gepresenteerd in een overgangsfase waarin het ook nodig is ons te bezinnen op de rol en functie van jaarplan, vooral in relatie tot de Financiële Nota. De traditie om bij de indiening van de begroting naast de Financiële Nota ook een Jaarplan dwingend voor te schrijven stamt uit “de tijd van de Ontwikkelingshulp”. Toen werd een fors deel van vooral de kapitaalsuitgaven van de overheid, als z.g.
ontwikkelingsinvesteringen gefinancierd middels ontwikkelingshulp. Het Jaarplan beschreef dan ook voornamelijk deze geraamde uitgaven en de realisaties en de verantwoording van deze bestedingen vanuit een macro-economisch perspectief. De goedkeuring door het Surinaamse Parlement formaliseerde deze beleidsprioriteiten en maatregelen, bestedingen en verantwoording.

In deze situatie is drastisch verandering gekomen naarmate Ontwikkelingshulp steeds minder belangrijk werd in onze economie maar meer specifiek in de ontwikkelingsfinanciering. Sinds 2010 heeft Suriname het leeuwendeel van haar ontwikkelingsinspanningen zelf gefinancierd uit de opbrengsten van de minerale sector.
In die situatie zijn de rol en functie van het Jaarplan onder druk komen te staan.Tref bijgesloten tevens de errata: 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now