Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Jaarrapport 2015

Print

Het jaar 2015 was in meerdere opzichten een jaar met de nodige uitdagingen voor het fonds. Zo had het fonds te kampen met een negatieve ontwikkeling als het gaat om de rendementen die werden behaald op de beleggingen en een verder dalende rente. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke impact op de dekkingsgraad. De uitdagingen op de financiële markten heeft het effect versterkt van reeds doorgevoerde aanpassingen in de grondslagen, zoals het volgen van de marktrente en de implementatie van de Nederlandse prognosetafel als het gaat over de overlevingskansen van de populatie.

Het fonds ziet het moment waarop zij zich - bij gelijkblijvende omstandigheden - genoodzaakt ziet om met de deelnemers te communiceren over de mogelijkheid dat pensioenen binnen afzienbare tijd gekort zal moeten worden steeds dichterbij komen.

Steeds weer wordt het bestuur geconfronteerd met de situatie waarbij aan het fonds enerzijds wel dezelfde eisen worden gesteld als aan elk willekeurig Nederlands fonds (toezicht, volgen van de marktrente, implementatie van Nederlandse sterftetafel), doch anderzijds te maken heeft met bijvoorbeeld een ander financieel toetsingskader dat - in het geval van bijvoorbeeld doorvoeren van een korting- een sterkere korting voorschrijft dan bij een Europees Nederland fonds het geval zou zijn. Ook kan het fonds - in tegenstelling tot haar Nederlandse collega's, geen bronbelasting terugvorderen op door haar behaalde rendementen.

Op basis van de ontwikkelingen heeft het fonds zich genoodzaakt gezien de premie voor werkgevers en werknemers op het maximum te stellen.

Ondanks de tegenwind op diverse fronten, zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo zijn de voorbereidingen afgerond voor de overstap naar een nieuwe uitvoerder per 1 januari 2016, is de selectie gestart voor een nieuwe vermogensbeheerder en lopen administratieve processen steeds beter. Dit resulteert ook dit jaar weer in een goedkeurende accountantsverklaring en geen belangrijke of bijzondere op- en aanmerkingen op de administratie van het fonds.

De omgeving waarbinnen het fonds opereert blijft complex en ook voor 2016 voorziet het fonds de nodige uitdagingen, waarop volop wordt geanticipeerd om zaken in goede banen te leiden en de belangen van de deelnemers zo goed mogelijk te behartigen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now