Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Jaarverslag 2015

Print

Voor u ligt het APFA Jaarverslag over 2015, waarin wij als directie verantwoording afleggen aan deelnemers en gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en andere belanghebbenden over het gevoerde beleid en de financiële ontwikkeling van het fonds.

Het jaar 2015 stond in het kader van de invoering van de nieuwe pensioenregeling NPR 2014, die eind 2014 met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 is ingevoerd ter vervanging van de NPR 2011-regeling. Dit hield onder meer in de afronding van de nieuwe financieringscontracten met de werkgevers, aanpassing van onze pensioenadministratie en een uitgebreid communicatietraject ten behoeve van onze deelnemers en overige belanghebbenden.

Door de invoering van NPR 2014 is door de doorgevoerde versobering van de regeling en extra storting van de werkgevers de dekkingsgraad per 1 januari 2014 op 100% gebracht. Daardoor was er geen sprake meer van een dekkingstekort. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds uitgedrukt in een percentage. Aangezien volgens de vereisten van de CBA pensioenfondsen een reserve dienen te hebben, is er wel nog sprake van een reservetekort Dat betekent dat het fonds wel genoeg vermogen heeft om de pensioenen te kunnen betalen, maar onvoldoende buffers heeft om tegenvallers te kunnen opvangen. 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now