Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Jaarverslag 2014

Print

Het jaar 2074 was bijzonder voor Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba ("APFA"), vooral vanwege de invoering van een nieuwe pensioenregeling, het Nieuw Pensioenreglement 2014 ("NPR 2074"). Al eind 2013 hadden de sociale partners hierover gesprekken gestart die hebben geleid tot de totstandkoming van een bilateraal akkoord ("Bilateraal Akkoord") op 2B mei 2014 tussen het Land Aruba en de vakbonden in de (semi) publieke sector.

In dit bestuursverslag leggen wij als directie verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële ontwikkeling van het fonds in 2014. Allereerst geven wij hierin een uiteenzetting van het financieel beleid en de financiële positie van het NPR 2014 en het NPR 2005. Daarna beschrijven wij de overige gebieden waaraan het bestuur veel aandacht heeft besteed: Pension Fund Governance, risicomanagement, communicatie, vermogensbeheer en pensioenbeheer.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now