Staatsolie nieuws no. 1/2017

Print

Focus op olieproductie en partners voor nearshore

De gevolgen van een lage olieprijs voor de financiële positie, achterblijvende olieproductie en knelpunten met de raffinaderij. Zo kunnen de uitdagingen in 2016 voor Staatsolie worden samengevat.
De vooruitzichten voor 2017 zijn hoopgevend. Dit jaar is de focus op de olieproductie en het vinden van partners voor exploratie van het ondiepe zeegebied (nearshore).

Daling van de olieprijzen op de wereldmarkt in 2014 en 2015 zette door.
De prijs van een vat Saramacca Crude daalde in januari 2016 tot zelfs US$ 16, het laagste niveau in jaren. Om de gevolgen voor de val van de olieprijs op de wereldmarkt vanaf 2014 het hoofd te bieden, was bij Staatsolie al gauw ‘de tering naar de nering zetten’ het devies. Alles werd uit de kast gehaald om het hoofd boven water te houden. De eerste helft van 2016 was één van de moeilijkste periodes in de geschiedenis van Staatsolie. In de tweede helft van het jaar zorgde het herstel van de olieprijs in combinatie met de bezuinigingsmaatregelen voor meer ademruimte. “Samen hebben wij ervoor gezorgd dat de toekomst voor Staatsolie er positief uit ziet,” zei Wim Dwarkasing, Upstream Director, bij de jaarafsluiting op 30 december. “Ik ben ervan overtuigd dat wij met dezelfde inzet, ook in de komende jaren in staat zullen zijn een bijzondere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons bedrijf en onze samenleving,” blikte hij vooruit.
Focus on Oil Production and Partners for Nearshore

The effects of low oil prices on the company’s financial position, lagging oil production and bottlenecks with the refinery. That summarizes the challenges Staatsolie faced in 2016. The prospects for 2017 are promising. This year the focus is on oil production and finding partners for exploration in nearshore.

The plummeting of world market oil prices in 2014 and 2015 continued. The price of a barrel of Saramacca Crude even dropped to US$ 16 in January 2016, the lowest level in years. In order to cushion the effects of the plummeting international oil prices since 2014, Staatsolie soon adopted the motto: ‘cut your coat according to your cloth.’
The company made every effort to stay afloat. The first half of 2016 was one of the toughest periods in Staatsolie’s history. Recovery of oil prices, next to the austerity measures taken, created more breathing space in the latter half of 2016. ‘Jointly we’ve seen to it that Staatsolie’s future looks positive,’ Wim Dwarkasing, Upstream Director, said at the end-of-the-year personnel celebration on 30 December. ‘I’m convinced that with similar dedication we’ll continue to make an extraordinary contribution to the enhancement of our company and society,’ he said looking forward.

The newsletter is available under the button:

Number of pages 28 • Bilingual Dutch / English • Country Suriname

Bron: Staatsolie

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now