Sociale Verzekeringsbank Aruba Jaarrekening 2013

Print

De Sociale Verzekeringsbank Aruba (SVb) is met de intreding van de Status Aparte van Aruba per 1 januari 1986 een zelfstandige bank geworden.

De SVb is een bij Landsverordening geregelde rechtspersoon en is belast met de uitvoering van een aantal bij Landsverordeningen ingestelde sociale verzekeringen te weten Ziekteverzekering (ZV), Ongevallenverzekering (OV), Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) en Cessantia. Voorts voert de SVb het beheer over het Schommelfonds ZV/OV en het Schommelfonds AOV/AWW.

Voor elke fonds voert de bank een afzonderlijke administratie. De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van een bepaalde verzekering mogen voor geen ander doel worden aangewend dan voor die verzekering. De kosten van het beheer van de sociale verzekeringen worden over de sociale verzekeringen en voorzieningen verdeeld. De onderhavige jaarrekening heeft betrekking op de kosten voor het beheer van de sociale verzekeringen.

Op basis van artikel 21van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank worden de verplichtingen van de SVb zonder voorbehoud gegarandeerd door het Land.

De SVb is vrijgesteld voor winstbelasting.

Deze jaarrekening is opgesteld door de directie. De Raad van Toezicht en Advies heeft op 27 oklober 2014 besloten om aan de Minister van Volksgezondheid en Sport te adviseren om in te stemmen met deze jaarrekening.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now