Sanctielandsbesluit Sint Maarten

Print

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 17e februari 2016 houdende beperkende maatregelen tegen bepaalde staten, gebieden, individuele personen, groepen en organisaties (Sanctielandsbesluit)

In overweging genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van VNVeiligheidsraadresoluties, alsmede verordeningen, gemeenschappelijke standpunten of besluiten vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, voor zover deze zijn gericht op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde;

dat het noodzakelijk is dat regels die bij Sanctieregeling zijn vastgesteld worden bekrachtigd bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen;

Gelet op artikelen 2 en 2a van de Sanctielandsverordening;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now