Review-onderzoek opsporingsproces recherche Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Print

In 2013 bracht de Raad voor de rechtshandhaving een kritisch rapport uit over het opsporingsproces door de recherche op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Aan zijn rapport verbond hij een aantal aanbevelingen op het terrein van de organisatie, de inrichting en de sturing van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en op het terrein van het informatiemanagement bij dit korps. In dit review-onderzoek stelt de Raad vast dat het KPCN in de afgelopen jaren forse vooruitgang heeft geboekt op beide terreinen. Maar tegelijkertijd constateert de Raad dat er nog wel wat valt te verbeteren.

Effectieve bestrijding van de criminaliteit op de BES-eilanden blijft een van de grootste uitdagingen van het korps. Een goed functionerende recherche is daarbij cruciaal. De Raad hoopt dat hij met dit rapport daaraan een bijdrage levert.

De Raad heeft dit onderzoek voortvarend kunnen uitvoeren dankzij de medewerking van het KPCN en het OM BES. De Raad dankt de betrokken medewerkers van deze organisaties voor de prettige wijze waarop zij hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now