Rekenkamerverslag 2017 Suriname

Topic Public Finance, Tax - Reading time 1 minute

De Rekenkamer van Suriname (Kamer) presenteert u ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer Suriname en artikel 151 van de Grondwet haar verslag over het dienstjaar 2017.

- This publication is only available in Dutch - 

De Rekenkamer van Suriname (Kamer) presenteert u ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer Suriname en artikel 151 van de Grondwet haar verslag over het dienstjaar 2017.

Verslagjaar

Benoemingswaardig zijn de volgende punten:

Vooruitblik

In het dienstjaar 2018 worden er twee (2) pilot onderzoeken gedaan volgens de nieuwe werkme-thode. De auditobjecten welke getoetst zullen worden volgens voornoemde methode zijn subsidies en grondbeschikkingen.

Het Rekenkamerverslag gaat inhoudelijk in op de volgende punten:

1. Wettelijke grondslag en onafhankelijkheid Rekenkamer
2. Personele aangelegenheden
3. Financiële administratie staat
4. Rechtmatigheidsonderzoek

Het verslag 2017 is samengesteld op basis van onze surinaamse rekenkamer onderzoeksmethodiek, waarbij alle audits zijn gedaan op basis van de ontvangen beschikkingen van diverse ministeries.

Aantal pagina's 123 • Taal Nederlands 
Bron: Rekenkamer Suriname

 Het verslag is beschikbaar onder deze knop: