Rekenkamerverslag 2017 Suriname

Topics: Public Finance, TaxReading time 1 minute
Print

- This publication is only available in Dutch - 

De Rekenkamer van Suriname (Kamer) presenteert u ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer Suriname en artikel 151 van de Grondwet haar verslag over het dienstjaar 2017.

Verslagjaar

Benoemingswaardig zijn de volgende punten:

  • In het verslagjaar is het veranderingsproces binnen de Kamer voortgezet met financiering van de Inter-American Development Bank (IDB).
  • Het Supreme Audit Institution Performance Management Framework (SAI PMF) welke in het laatste kwartaal van 2016 van start is gegaan is intussen afge-rond.
  • De resultaten van het SAI PMF zijn de basis geweest voor het vaststellen van het Strategisch Plan 2017 - 2021.

Vooruitblik

In het dienstjaar 2018 worden er twee (2) pilot onderzoeken gedaan volgens de nieuwe werkme-thode. De auditobjecten welke getoetst zullen worden volgens voornoemde methode zijn subsidies en grondbeschikkingen.

Het Rekenkamerverslag gaat inhoudelijk in op de volgende punten:

1. Wettelijke grondslag en onafhankelijkheid Rekenkamer
2. Personele aangelegenheden
3. Financiële administratie staat
4. Rechtmatigheidsonderzoek

Het verslag 2017 is samengesteld op basis van onze surinaamse rekenkamer onderzoeksmethodiek, waarbij alle audits zijn gedaan op basis van de ontvangen beschikkingen van diverse ministeries.

Aantal pagina's 123 • Taal Nederlands 
Bron: Rekenkamer Suriname

 Het verslag is beschikbaar onder deze knop:

Rekenkamerverslag 2017 Suriname

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now