Reactie tweede uitvoeringsrapportage 2017 Bonaire

Print

Op 2 aug jl. heeft het Cft van uw bestuurscollege de tweede uitvoeringsrapportage (UR) ontvangen over het begrotingsjaar 2017, vergezeld van de derde begrotingswijziging (BW) 2017. Het advies op de derde BW 2017 ontvangt u in een afzonderlijke brief. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de ingediende tweede UR.

De reactie van het Cft op de uitvoeringsrapportage gaat in op de volgende onderwerpen:
• Begrotingsuitvoering
• Personeel
• Liquiditeit
• Financieel beheer

Begrotingsuitvoering
Het overzicht van baten en lasten tot en met het tweede kwartaal laat USD 29.797.204 aan baten zien en USD 24.293.428 aan lasten en daarmee een positief saldo van USD 5.503.776. De begrotingsuitvoering verloopt volgens plan, waarbij er eind dit jaar volgens het openbaar lichaam nog steeds een nihil saldo wordt verwacht.

Personeel
Het verstrekte overzicht van personeel toont aan dat het aantal FTE’s in dienst van het openbaar lichaam per ultimo juni 2017 met 328 binnen de goedgekeurde begroting 2017 (340) is gebleven.

Liquiditeit
Conform het Geïntegreerd Middelenbeheer (GMB) ultimo juni 2017 bedraagt de liquiditeitspositie van Bonaire circa USD 14.166.664.

Lees de volledige reactie onder de knop:

Aantal pagina’s 3 • Taal Nederlands • Land BES

Bron: College financieel toezicht
Tags: public finance and tax, reactie, college financieel toezicht, cft, finance, financien, financieel, bonaire, saba, st.eustatius, statia, bes, openbaar lichaam bonaire, begroting, budget

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now