Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2016 Sint Maarten

Print

Op 1 december 2016 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2016 van Sint Maarten ontvangen. In deze brief geeft het Cft zijn reactie op de 3e UR. Zoals gebruikelijk is deze brief tevens in afschrift verstuurd aan de voorzitter van de Staten.

Conform artikel 18 lid 1 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) ontvangt het Cft uiterlijk zes weken na afloop van ieder kwartaal de uitvoeringsrapportage. Het Cft constateert dat de 3e UR niet tijdig is ontvangen. Het Cft heeft begrepen dat ICT-problemen hier mede debet aan waren.

Oordeel
Het Cft constateert dat de informatiewaarde van de uitvoeringsrapportages toeneemt. De uitvoeringsrapportage geeft een goed beeld van de realisaties tot en met het derde kwartaal. De wederom toegevoegde risico-paragraaf acht het Cft van grote waarde om te kunnen bezien welke additionele lasten mogelijk nog volgen in het begrotingsjaar. Wel verzoekt het Cft wederom een prognose voor het gehele jaar op te nemen in volgende uitvoeringsrapportages. Dit kan de informatiewaarde verder doen toenemen.
De realisaties tot en met het derde kwartaal laten een batentotaal van ANG 338,5 mln en een lastentotaal van ANG 323,7 mln zien. Het positieve saldo na het derde kwartaal bedraagt ANG 14,5 mln terwijl een saldo na het derde kwartaal begroot is van ANG 30,4 mln. Dit betekent een verdere verslechtering van het begrotingssaldo met ANG 4,9 mln naar totaal ANG 15,9 mln ten opzichte van de de 2e UR respectievelijk de vastgestelde begroting.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now