Rapport over een klacht over het openbaar lichaam van Sint Eustatius

Print

Klacht

Verzoeker klaagt erover dat het openbaar lichaam Sint Eustatius niet heeft gereageerd op zijn brief van 20 juli 2014, noch op zijn klacht over het uitblijven van een reactie.

Bevindingen en beoordeling

De heer S. heeft tegen de intrekking van zijn vaarvergunning bezwaar ingediend bij het openbaar lichaam St Eustatius (hierna: OLSt) en om schadevergoeding gevraagd. Het OLSt heeft op 16 juli 2014 in beslissing op bezwaar de intrekking ongedaan gemaakt maar de schadeclaim afgewezen. In deze beslissing is geen rechtsmiddelenverwijzing opgenomen.

Op 20 juli 2014 antwoordt de gemachtigde namens de heer S. en maakt bezwaar tegen de beslissing van 16 juli 2014. Bij uitblijven van respons en na herhaalde rappels van de gemachtigde, klaagt de gemachtigde op 26 november 2014 bij de Nationale ombudsman over het niet reageren en over het afwijzen van de schadeclaim.

Conform de onderlinge werkafspraak over klachtbehandeling stuurt de Nationale ombudsman deze klacht op 3 februari 2015 naar het OLSt voor klachtbehandeling. Tevens vraagt de Nationale ombudsman om terugkoppeling van de behandeling.

Na rappels in april, mei en juni 2015, reageert het OLSt op 24 juni 2015 en vraagt de Nationale ombudsman om geduld. Op 27 juli 2015 herhaalt de Nationale ombudsman zijn vraag. In reactie daarop stuurt het OLSt op 28 juli 2015 een kopie van haar besluit van 16 juli 2014 en geeft aan, open te staan voor opmerkingen van de Nationale ombudsman. Op 30 juli 2015 antwoordt de Nationale ombudsman en vraagt onder meer om informatie over de klachtbehandeling en over de mogelijkheid van beroep bij de rechter.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now