Rapport Mandaatregister 2016 Curacao

Print

De samenvatting, conclusie en aanbevelingen zijn geschreven in het Nederlands en het Papiaments. De Rekenkamer wil hiermee bereiken dat meer mensen kennis kunnen nemen van de inhoud van het rapport.

Aanleiding
Een doelmatige uitvoering van de begroting vereist dat de verantwoordelijke minister functionarissen machtigt om namens hem financiële verplichtingen aan te gaan. Om het voor derden inzichtelijk te maken welke personen bevoegd zijn financiële verplichtingen aan te gaan moet een register worden gepubliceerd waarin staat welke personen bevoegd zijn om namens de minister verplichtingen aan te gaan. De eis tot zo’n mandaatregister staat beschreven in het derde lid van artikel 40 van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 (Lv CV). Een betrouwbaar mandaatregister is in het belang van het Land omdat:
- derden precies kunnen zien welke personen bevoegd zijn financiële verplichtingen aan te gaan;
- financiële verplichtingen aangegaan door een onbevoegd persoon op verzoek van de overheid nietig verklaard kunnen worden.
Bij publicatie van het mandaatregister conform artikel 40 van de Lv CV kan de overheid zich in geval van aangegane verplichtingen door onbevoegde personen beroepen op nietigheid. De derde partij had kunnen nagaan dat de desbetreffende persoon niet bevoegd was. Dit beroep kan niet gedaan worden op het moment dat niet aan dit artikel wordt voldaan. Hierdoor loopt de overheid dus een financieel risico. Om deze reden heeft de Rekenkamer besloten een rechtmatigheidsonderzoek te doen naar de naleving van artikel 40 van de Lv CV door de ministeries.Tref tevens de samenvatting van het rapport in het Papiaments: 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now