Raad voor de rechtshandhaving Jaarplan en Begroting 2014

Print

Voor u ligt het jaarplan 2014 van de Raad voor de rechtshandhaving. De Raad beschikt inmiddels over volledig bemenste secretariaten in de landen waardoor het aantal ter hand te nemen onderzoeken kan worden uitgebreid. Vanwege de duur van de onderzoeken is het mogelijk dat de formele oplevering van een of enkele onderzoeken over de jaarwisseling wordt heen getild. De in dit plan opgenomen voornemens en activiteiten van de Raad zijn in de begroting cijfermatig tot uitdrukking gebracht. Zoals uit de Rijkswet blijkt, vormen het jaarplan en de begroting één geheel en kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now