Prostitutiebeleid in Sint Maarten

Print

In zijn jaarplan 2016 heeft de Raad voor de rechtshandhaving vastgelegd welke onderzoeken in 2016 worden uitgevoerd. Eén van deze onderzoeken betreft de handhaving van het prostitutiebeleid op Sint Maarten, waarmee het bestaan van bordelen gedoogd wordt (werd). Uit eerdere onderzoeken alsmede de Criminaliteitsbeeldanalyse 2011 worden de zware delicten van mensenhandel en uitbuiting alsmede gedwongen prostitutie in verband gebracht met gedoogde en 'illegale' bordelen. In het nieuwe Wetboek van Strafrecht is een vorm van regulering opgenomen. Ten tijde van het onderzoek waren er daarvoor nog geen uitvoeringsbepalingen. De huidige stand van zaken (juni 2016) is derhalve dat het gedoogbeleid nog steeds het uitgangspunt is.
Ten tijde van het onderzoek is het animeerbeleid breed in de aandacht. De gelijktijdigheid van dit rapport en de bestuurlijke en publieke discussie is een toevallige samenloop (het jaarplan is reeds in september 2015 opgesteld). Evengoed hoopt de Raad dat de bevindingen en conclusies uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan de totstandkoming en handhaving van een nieuw beleid.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now