Privacy en Geheimhouding VS. Artikel 49 LV Witwassen Terrorismefinanciering Aruba

Print

Privacy clausules en geheimhoudingsverplichtingen zijn om vele redenen essentieel voor dienstverleners om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Internationale en nationale wet- en regelgeving verplicht dienstverleners echter om toch, in bepaalde gevallen, over te gaan tot het delen van gegevens onderling of met derden.

Zo is deze verplichting eveneens gecreëerd in de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (hierna: LWTF). Op grond van artikel 26 tweede lid van de LWTF zijn dienstverleners verplicht bepaalde gegevens te verstrekken bij de indiening van een melding van een ongebruikelijke transactie.

Toch zijn bepaalde dienstverleners afhankelijk van de informatie die zij ontvangen van andere dienstverleners bij het verrichten van een cliëntenonderzoek en de indiening van meldingen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (hierna: Meldpunt). Als gevolg van de privacyclausules en de geheimhoudingsverlichting van de ene dienstverlener komt het regelmatig voor dat een andere dienstverlener niet in staat is om alle benodigde gegevens aan te leveren bij een melding van een ongebruikelijke transacties.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now