Preventie jeugdcriminaliteit Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Print

Jeugdcriminaliteit komt overal ter wereld voor. Dit varieert van ‘onschuldige gedragingen’ tot aan zware feiten gepleegd door minderjarigen. Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige groei en ontwikkeling. Verscheidene organisaties, zowel justitieel als niet-justitieel, zetten daarom in op passende, maar zo nodig ook dwingende, maatregelen ter voorkoming van overlast gevende en strafbare gedragingen. Indien een jongere toch in aanraking komt met justitie, moet ingezet worden op voorkoming van recidive. De Raad achtte het dan ook van belang om een inspectie uit te voeren naar de preventie van jeugdcriminaliteit op Curaçao, Sint Maarten, en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: de BES-eilanden).

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now